ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ YouVersion

នេះ​ជា​សេចក្ដី​សង្ខេប​អំពី​ក្ដី​រំពឹង​ដែល​អ្នក​អាច​រក​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​គោល​ការណ៍​ជា​ឯក​ជន និង​លក្ខខណ្ឌ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ដែល​បញ្ជាក់​ពី​ផលិត​ផល​និង​សេវាកម្ម​ស្តង់​ដារ​របស់​ YouVersion៖

បង្កើត​នូវ​បទ​ពិសោធន៍​ផ្ទាល់​របស់​អ្នក

ពេល​អ្នក​បង្កើត​គណនី​ YouVersion មួយ ឬ​ប្រើប្រាស់​នូវ​កម្មវិធី​ណា​មួយ​របស់​យើង​ ឬ​គេហ៍ទំព័យើង នោះ​ព័ត៌មាន​ដែល​យើង​ប្រមូល​មក​គឺ​ដើម្បី​ផ្ដល់​ជូន​លោក​អ្នក​នូវ​ការប្រើ​ប្រាស់​ព្រះ​គម្ពីរ​ក្នុង​គោល​បំណង​ជាក់លាក់​ផ្ទាល់​ខ្លួន។

តើ​យើង​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ​ទិន្ន័យ​អ្នក​ដោយ​របៀប​ណា

ច្បាប់​របស់​យើង​បាន​បញ្ជាក់​ច្បាស់​នូវ​ប្រភេទ​នៃ​ទិន្ន័យ​ដែល​យើង​នឹង​ប្រមូល​ពី​លោក​អ្នក​ និង​របៀប​ដែល​យើង​នឹង​ប្រើ​ប្រាស់​ព័ត៌មាន​នោះ​ដើម្បី​បង្កើត​នូវ​បទ​ពិសោធន៍​ដ៏​អស្ចារ្យ​ជាមួយ YouVersion ។

យើង​នឹង​មិន​ចែក​ចាយ​នូវ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នកជាមួយ​នឹងការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពានិជ្ជកម្ម​នៃ​​ភាគី​ទី​បី​ ឬបណ្ដាញ​ផ្សាយ​ពានិជ្ជកម្ម​ឡើយ។ យ៉ាង​ណា​មិញ តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា YouVersion ជា​ព័ន្ធ​កិច្ច​មិន​រក​ប្រាក់​កំរៃ? ដោយ​ព្រោះ​តែ​ការ​ផ្ដោត​របស់​យើង​គឺ​បេសកកម្ម យើង​មិន​រក​ប្រាក់​កំរៃ​ទេ លក់​ទិន្ន័យ ឬ​បង្កើត​នូុវ​បដា​ពានិជ្ជកម្មនៅ​ក្នុង​ផលិត​ផល​របស់​YouVersion ឡើយ។

ភាព​ជា​ឯក​ជន​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ការពារ

ពេល​ដែល​ព័ត) មាននេះ​ត្រូវ​បាន​ផ្សាយ វា​នឹង​ផ្សាយ​ក្នុង​ទម្រង់​មួយ ដែល​នឹង​មិន​បញ្ជាក់​ពី​អត្ត​សញ្ញាណ​នៃ​ភាព​ជា​ឯក​ជន​របស់​អ្នក។ ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត យើង​ក៏​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ការ​ពារ​សុវត្តិភាពក្នុង​ស្តង់​ដារ​សហគ្រាស​ធំៗ​ដើម្បីការពារ​នូវ​ទិន្ន័យ​របស់​អ្នក។

ពេល​ដែល​ព័ត) មាននេះ​ត្រូវ​បាន​ផ្សាយ វា​នឹង​ផ្សាយ​ក្នុង​ទម្រង់​មួយ ដែល​នឹង​មិន​បញ្ជាក់​ពី​អត្ត​សញ្ញាណ​នៃ​ភាព​ជា​ឯក​ជន​របស់​អ្នក។ ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត យើង​ក៏​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ​ប្រព័ន្ធ​ការ​ពារ​សុវត្តិភាពក្នុង​ស្តង់​ដារ​សហគ្រាស​ធំៗ​ដើម្បីការពារ​នូវ​ទិន្ន័យ​របស់​អ្នក។

វា​ជា​បទ​ពិសោធ​របស់​អ្នក

ច្បាប់​របស់​យើង​នឹង​បញ្ជាក់​យ៉ាង​ច្បាស់​ពី​សិទ្ធដែល​លោក​អ្នក​មាន​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ YouVersion រួម​ទាំង​ការ​ចូល​ប្រើប្រាស់ ចែក​រំលែក ផ្លាស់​ប្ដូរ​និង​លុប​ទិន្ន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក។ យើង​ក៏​បញ្ជាក់​​ពី​បច្ចេក​វិទ្យាប្រមូល​ទិន្ន័យ និង​របៀប​ដែល​យើង​ដំណើរ​ការ​ជំនួយ​លើ សហគម YouVersion អោយ​នៅ​ជាប់​ជាមួយ​នឹង​ព្រះ​គម្ពីរ។

ខ្ញុំយល់ព្រមអនុញ្ញាតឱ្យ YouVersion ផ្ញើអ៊ីម៉េលរបស់ខ្ញុំឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅលើការចូលរួមក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្ញុំ។បោះ​បង់

បន្ត​ជាមួយ​ហ្វេស​ប៊ុក
បន្តជាមួយ Google
បន្តជាមួយ Apple

តើ​លោក​អ្នក​មិន​ទាន់​មាន​គណនី​ទេមែន​ទេ? សូម​ចុះ​ឈ្មោះ​បង្កើត​គណនី

ភ្លេច​ពាក្យ​សម្ងាត់​របស់​អ្នក​មែន​ទេ?