ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​គឺ​នៅ​ជាមួយ​អ្នក

មនុស្ស​ដប់​លាន​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​ប្ាស់ Bible App™ ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៅ​ក្នុង​ជីវិតរស់​នៅ​របស់​គេ។ ដោន​ឡូដ​កម្មវិធី​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ហើយ​ចូល​ទៅ​កាន់​កំណត់​ចំណាំ, កំណត់​ត្រា, និង​គំរោង​អានគម្ពីរ​ពី​គ្រប់​ទៅ​កន្លែង។ សប្បាយ​ជាមួយ​នឹង​ជំនាន់​គម្ពីរ​រាប់​រយ រូម​បញ្ចូល​ទាំង​សំលេង​នៅ​លើ​ទូរសព្ទ័​ចល័ត​របស់​អ្នក

ដោន​ឡូដ​យក​ Bible App ឥឡូវនេះ

ពិត​ជាឥត​គិត​ថ្លៃ ១០០%

YouVersion គឺជា​សកល

មាន​ច្រើន​ជាង​900 ភាសារ​ជុំវិញ​ពិភពលោក។


Mobile_feature
អ្នកនឹងទទួលនូវសារខ្លីដើម្បីទាញយកនូវកម្មវិធី។
ចុចដើម្បីទាញយកកម្មវិធីព្រះគម្ពីរ៖
ល្អណាស់! សូមមើលលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកសម្រាប់តំណរ។
សូមទោស មានអ្វីមួយមិនត្រឹមត្រូវ សូមសាកល្បងម្ដងទៀត

អ្វី​ដែល​មនុស្ស​បាន​និយាយ​អំពី​ Bible app ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ...